Novedades

Check out market updates

Christensen ?i colegii au remarcat mai multe limit?ri ale studiului

Christensen ?i colegii au remarcat mai multe limit?ri ale studiului

Pacien?ii cu SM mielocortical? nu au avut leziuni demielinizate în substan?a alb? cerebral?, dar au avut zone similare de leziuni demielinizate în cortexul cerebral ca pacien?ii tipici cu MS (MS mielocortical? median? 4,45% fa?? de MS tipic? 9,74%, P = 0,55512). Pacien?ii cu SM mielocortical? au avut o zon? semnificativ mai mic? de demielinizare a m?duvei spin?rii (SM median? mielocortical? 3,81% fa?? de MS tipic? 13,81%, P = 0,0083).

Comparativ cu controalele s?n?toase, pacien?ii cu SM mielocortical? au avut densit??i neuronale corticale medii semnificativ mai mici în stratul III, stratul V ?i stratul VI. În schimb, pacien?ii tipici cu SM aveau densit??i neuronale corticale mai mici doar în stratul V, comparativ cu martorii.

În ceea ce prive?te RMN, cercet?torii au v?zut anomalii ale substan?ei albe cerebrale a pacien?ilor cu mielocortical? MS în imagini raportate la transferul de magnetizare (MTR) ponderate T2, ponderate T1 ?i magnetizate. Dar SM mielocortical? nu s-a putut distinge de SM tradi?ional?, ceea ce se poate datora faptului c? o parte a neuronilor se umfl? în SM mielocortical? ?i arat? ca leziuni care indic? pierderea de mielin? a substan?ei albe, au observat anchetatorii.

"Descoperirile noastre indic? faptul c? regiunile anormale de interes al substan?ei albe cerebrale T2-T1-MTR nu sunt întotdeauna demielinizate, iar aceste dovezi patologice sugereaz? c? demielinizarea cerebral? a substan?ei albe ?i degenerarea neuronal? cortical? pot fi evenimente independente în scleroza multipl? mielocortical?."

Cauza ?i patogeneza regiunilor T2-T1-MTR anormale la ace?ti pacien?i sunt necunoscute, dar degenerarea neuronal? cortical? ?i axonii mieliniza?i umfla?i ar putea fi ?inte atractive pentru terapiile neuroprotectoare, au observat cercet?torii. Ei au ad?ugat c? identificarea persoanelor vii cu SM mielocortical? va necesita imagini cerebrale sensibile, care pot delimita în mod fiabil substan?a alb? cerebral? mielinizat? ?i demielinizat?.

Studiul are mai multe limit?ri, incluzând p?rtinirea selec?iei, au remarcat Trapp ?i coautorii. Deoarece pacien?ii din studiu au murit din cauza complica?iilor legate de SM avansat?, prevalen?a SM mielocortical? poate s? nu fie aceea?i la alte popula?ii, iar constat?rile s-ar putea s? nu se aplice etapelor anterioare ale bolii.

Dezv?luiri

Studiul a fost finan?at de Institutul Na?ional al S?n?t??ii din SUA ?i Societatea Na?ional? a Sclerozei Multiple.

Autorii au raportat rela?ii cu Sanofi Genzyme, Genentech, Novartis, Biogen, Disarm Therapeutics, Renovo Neural, Lunbeck Foundation, Merck, Actelion, Teva, Mallinckrodt, Xenoport ?i NeuroRx Research.

Sursa primara

The Lancet Neurology

Referin?? surs?: Trapp B ?i colab "Densit??i neuronale corticale ?i demielinizare a substan?ei albe cerebrale în scleroza multipl?: un studiu retrospectiv" Lancet Neurology 2018; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1474-4422(18)30245-X.

Femeile care au utilizat valproat pentru controlul convulsiilor în timpul sarcinii au avut un risc crescut de tulburare de deficit de aten?ie ?i hiperactivitate (ADHD) la copiii lor, a constatat un studiu bazat pe popula?ie în Danemarca.

Expunerea prenatal? la valproat a fost legat? de un risc crescut de 48% de ADHD dup? ajustarea bolii psihiatrice materne, epilepsiei materne ?i a altor poten?iali factori de confuzie, potrivit Jakob Christensen, MD, dr., De la Spitalul Universitar Aarhus ?i colegii s?i.

ADHD a fost diagnosticat la 8,4% dintre copiii expu?i la valproat în timpul sarcinii, comparativ cu 3,2% dintre copiii care nu au fost expu?i, au raportat în JAMA Network Open.

Cercetarea se adaug? unui num?r tot mai mare de studii care leag? valproatul prenatal de rezultatele adverse ale neurodezvolt?rii. În SUA, etichetele valproate avertizeaz? c? copiii expu?i la medicament în timpul gesta?iei pot avea deficite cognitive ?i defecte congenitale fizice.

"Studiul ridic? îngrijorarea c? tratamentul cu valproat în timpul sarcinii poate fi asociat cu un risc crescut de ADHD la descenden?i – aceasta este o nou? constatare," Christensen a declarat pentru MedPage Today. "Cu toate acestea, deoarece rezultatele se bazeaz? pe observa?ii, al?i factori pot explica asocierea. Prin urmare, ar trebui studiat în continuare riscul de ADHD la descenden?ii femeilor cu epilepsie care utilizeaz? medicamente anti-epileptice."

Constatarea contrasteaz? cu rezultatele unei meta-analize recente care nu a g?sit un risc statistic semnificativ crescut de ADHD din expunerea in utero valproat. Discrepan?a s-ar putea datora metodologiei: meta-analiza a folosit diferite abord?ri analitice ?i a examinat studii cu e?antioane mai mici, rate mai mari de uzur?, urm?riri mai scurte ?i diferen?e de cohort?, a remarcat Kimford Meador, MD, de la Universitatea Stanford School of Medicine în California, într-un editorial înso?itor.

"Cu toate acestea, descoperirile lui Christensen ?i colab. sunt în concordan?? cu mai multe studii care demonstreaz? efecte adverse asupra neurodezvolt?rii asociate cu expunerea la valproat fetal," el a scris.

Ar trebui s? se ofere consiliere cu privire la riscul valproatului "nu numai cu mult înainte de sarcin?, dar ?i în orice moment este scris? o re?et? pentru valproat pentru o femeie fertil?, deoarece aproximativ jum?tate din sarcini sunt neplanificate," A ad?ugat Meador. "Exist? un num?r limitat de femei pentru care valproatul poate fi cea mai bun? alegere, dar acest lucru nu trebuie prescris f?r? consim??mântul informat adecvat."

Studiul a inclus 913.302 copii n?scu?i în Danemarca între 1997 ?i 2011. Cercet?torii au folosit registre na?ionale pentru a identifica copiii c?rora li s-a diagnosticat ADHD sau care au r?scump?rat o re?et? pentru medicamente ADHD, urm?rindu-i de la na?tere pân? în ziua diagnostic?rii ADHD sau la sfâr?itul anului 2015. Copiii aveau o medie de 10,1 ani la sfâr?itul studiului ?i 51,3% erau b?rba?i.

Cercetatorii au identificat 580 de copii care au fost expusi la valproat in timpul sarcinii; dintre ei, 49 (8,4%) aveau ADHD. Dintre cei 912.722 de copii care nu au fost expu?i la valproat, 29.396 (3,2%) au avut ADHD. Vârsta medie la diagnosticul ADHD a fost de 8,8 ani.

În general, copiii care au fost expu?i prenatal la valproat au avut un risc crescut de 48% de ADHD (HR ajustat 1,48, 95% CI 1,09-2,00) comparativ cu copiii neexpu?i. Riscul absolut de 15 ani de ADHD a fost de 4,6% (IÎ 95% 4,5% -4,6%) la copiii care nu au fost expu?i la valproat ?i 11,0% (IÎ 95% 8,2% -14,2%) la copiii expu?i.

Când analiza a fost limitat? la copiii femeilor cu epilepsie, riscul crescut pentru copiii expu?i la valproat (n = 516) a urotrin farmacia catena sc?zut la 39%. Atunci când este limitat la copiii femeilor f?r? epilepsie, riscul crescut a fost mai mare, dar nu semnificativ statistic din cauza dimensiunii reduse a e?antionului.

Nu s-au g?sit asocia?ii între alte medicamente antiepileptice ?i ADHD.

Christensen ?i colegii au remarcat mai multe limit?ri ale studiului. Riscul de ADHD poate fi legat de s?n?tatea mamei: deoarece sarcina este o contraindica?ie pentru valproat, femeile care îl iau în timpul sarcinii pot prezenta o tulburare ?i o severitate diferite fa?? de alte femei. Convulsiile în timpul sarcinii, care nu au putut fi identificate în acest studiu, pot fi afectate rezultatele. Practicile clinice pot fi mai restrictive în diagnosticarea ADHD în Danemarca decât în ????ri precum SUA ?i numai cazuri mai grave pot fi în registrele daneze. În plus, alte expuneri la medicamente fetale – medicamente eliberate pe baz? de prescrip?ie medical?, recreative ?i abuzate, inclusiv alcoolul – nu au fost controlate în acest studiu, a men?ionat Meador.

Dezv?luiri

Christensen a dezv?luit rela?ii relevante cu UCB Nordic ?i Eisai AB, precum ?i sprijin din partea Asocia?iei Daneze de Epilepsie, Regiunea Danemarca Central? ?i Funda?iei Novo Nordisk. Coautorii au dezv?luit sprijinul Asocia?iei daneze pentru epilepsie, Regiunea Danemarca Central?, Funda?ia Novo Nordisk, Funda?ia de Cercetare a Universit??ii Aarhus, Funda?ia Lundbeck, NIH ?i Comisia European?.

Meador a dezv?luit rela?ii relevante ?i sprijin de la Sunovion Pharmaceuticals, UCB Pharma, Eisai, GW Pharmaceuticals, NeuroPace, Novartis, Supernus, Upsher-Smith Laboratories, Vivus Pharmaceuticals ?i Epilepsy Study Consortium.

Sursa primara

Re?ea JAMA deschis?

Referin?? surs?: Christensen J, ?i colab "Asocierea expunerii prenatale la valproat ?i alte medicamente antiepileptice cu risc de tulburare de deficit de aten?ie / hiperactivitate la descenden?i" JAMA Netw Open 2019; DOI: 10.1001 / jamanetworkopen.2018.6606.

Sursa secundar?

Re?ea JAMA deschis?

Referin?? surs?: Meador KJ "Expunere valproat fetal ?i tulburare de deficit de aten?ie / hiperactivitate" JAMA Netw Open 2019; DOI: 10.1001 / jamanetworkopen.2018.660.

FDA a aprobat o form? de tablete masticabile de metilfenidat cu eliberare prelungit?, care urmeaz? s? fie vândut? ca QuilliChew ER, pentru tratamentul tulbur?rii de deficit de aten?ie ?i hiperactivitate (ADHD), potrivit produc?torului Pfizer.

Metilfenidatul, un medicament stimulant, a fost deja aprobat în multe formul?ri diferite – inclusiv Ritalin – pentru tratarea ADHD. Anterior, Pfizer a acceptat s? vând? o versiune lichid? cu versiune extins? numit? Quillivant XR.

QuilliChew ER a fost aprobat pentru pacien?ii cu vârsta de 6 ani ?i peste ?i va avea concentra?ii de 20, 30 ?i 40 mg. Tabletele vor fi punctate astfel încât s? poat? fi împ?r?ite cu u?urin??, oferind mai mult? flexibilitate în dozare, a spus Pfizer. Produsul trebuie administrat o dat? pe zi diminea?a. Doza de peste 60 mg / zi nu este recomandat?, a ad?ugat firma.

Principalul studiu clinic al produsului l-a comparat cu placebo, ar?tând c? medicamentul a fost eficient în îmbun?t??irea aten?iei ?i comportamentului într-un cadru de tip clas?.

QuilliChew ER vine cu aceea?i lung? list? de precau?ii ?i avertismente pe care FDA le-a cerut pentru alte produse care con?in metilfenidat, inclusiv riscul de abuz ?i dependen??, precum ?i efecte rare, cum ar fi accident vascular cerebral, infarct ?i moarte. Se pot a?tepta cre?teri ale tensiunii arteriale ?i sunt posibile simptome psihotice sau maniacale.

Eticheta complet? a produsului poate fi g?sit? aici.

Care este urm?toarea provocare logic? dup? ce a învins cei mai buni juc?tori ai Jeopardy? Face?i americanii mai s?n?to?i – cel pu?in acesta este motivul declarat pentru Watson, supercomputerul IBM, care face echip? cu CVS.

Copiii cu tulburare de hiperactivitate cu deficit de aten?ie medicamentat sunt mai pu?in susceptibili de a avea leziuni care îi aterizeaz? în ER.

Nu este lista dvs. de verificare tipic? pentru un adolescent care pleac? la facultate: recolta?i ou? înainte de a finaliza tranzi?ia de la femeie la mascul.

Comments are closed.